MANNEN VAN GOEDE NAAM EN FAAM

 

door Frans Angevaare

 

non-fictie, paperback

bestel nu


Aan het einde van de 16e eeuw ontstond er in Rijnland een lokaal baljuwschap, gevormd door de dorpen Noordwijkerhout, Lisse, Hillegom en Voorhout. 

In deze uitgave wordt de totstandkoming van het baljuwschap en de procedurele aspecten ervan belicht, en worden de welgeboren mannen (de rechters in de vierschaar) uit de periode 1590-1627 en de families waaruit zij voortkwamen beschreven aan de hand van transcripties, praktijkvoorbeelden en genealogisch onderzoek. 

Het onderzoek dat eraan ten grondslag ligt en de uitkomsten ervan vormen daarmee een regionaal gebonden momentopname in de lange geschiedenis van welgeborenen en welgeboren mannen in Holland.